नव कोटी लेकरांची आई हो Ramai Geet lyrics in marathi By विठ्ठल उमप

नव कोटी लेकरांची आई हो कुणाची वहिनी होते..? कुणाची जाऊ होते..? सांग बरं कुणाची काकू होते..? तुळसाची वहिनी होते… लक्षुमीची जाऊ होते… बाळ मुकुंदाची मी More …