खूप शिकावे विद्याधन हे घेऊन यावे मायदेशी.. लिरिक्स मराठी गान्याचे बोल रमाई गीत

 खूप शिकावे विद्याधन हेघेऊन यावे मायदेशी.. लिरिक्स चिंता ही माझी करु नका होजाता जा धनी परदेशी..         घेऊन यावे मायदेशी.. एक विनंती माझी नाथाजाता खुशालीचा कागद More …