Happy Independence Day SMS – Bhartiya hain Ham

Happy Independence Day


Desh bahkton ke balidaan Se,
Swatnatra hue hain Hum..
koi pucche kaun ho Tum
to Garv se kahenge Bhartiya hain Ham

Gat Details in your Mail: