तु रमा song Lyrics Marathi ramai song

रमाबाईचे निधनसमयी (२७ मे १९३५ रोजी) राजगृह दादर येथे शोकमग्न बाबासाहेब आंबेडकर व भैय्यासाहेब (यशवंतराव) खाली बसलेले..रमाईंचा खुर्चीवर असलेला मृतदेह पाहून बाबासाहेब म्हणतात… जीवनात पैज More …