ओवाळीते मी भीमरायाला Bhim geet Marathi Lyrics

ओवाळीते मी भीमरायालाओवाळीते मी भीमरायाला आनंद गं माझ्या मनाला.. दवबिंदु वदले बकुळ फुलाला दारात माझ्या वसंत आला.. बीजांकुरातून वटवृक्ष झाला मायमाऊलीचा कल्पवृक्ष न्यारा जयघोष करुया More …

झालं सोनं झालं माझ्या भावी पीढीचं Bhim song Lyrics Sung By प्रकाश पाटणकर

झालं सोनं झालं माझ्या भावी पीढीचं…भीमामुळं गेलं खुळं अंध रुढीचं….. झालं सोनं झालं माझ्या भावी पीढीचं..माया माती काल ती पिकाया लागली.. पोरं सोरं आज ती More …